Par mums

Par dārziņu

Iestādē darbojas 4 bērnu grupas, kuras apmeklē 80 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Bērni rotaļnodarbībās apgūst – Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas ( kods 01011111)  uzdevumus.

Pirmsskolas iestādē strādā 23 darbinieki, no tiem:

12 pedagogi– vadītāja, 8 grupu  skolotājas,  mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, metodiķe, logopēde.

apkalpojošais personāls– vadītājas vietniece saimniecības darbā, medicīnas māsa, 6 skolotāju palīgi, lietvede, remontu strādnieks.

Papildus var

Apgūt angļu valodu

no 4 gadiem ( pirmdienās un piektdienās no 16.15 – 16.45 )

Piedalīties peldēt apmācībā

No 5 gadiem (piektdienās no 10.00-11.00, braucot ar sporta skolotāju uz baseinu)

Darboties ar logopēdi

no 5 gadiem ( pirmdienās un ceturtdienās)

Mūsu skolotājas