Adrese

Palasta iela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

Tālrunis

64122885

E-pasts

1pii@novads.cesis.lv

Mums var piezvanīt-

Iestādes vadītāja Māra Virskule – 37129183834; 64122885

Vadītājas vietniece saimniecības darbā Vaira Kandere – 37128320390; 64122885

Medicīnas māsa Elga Ramma– 37129286634;

Metodiķe Margita Urbanoviča – 64122885;

Lietvede Maira Lapiņa -64122885

Mums var uzrakstīt
1pii@novads.cesis.lv
vaditaja1pii@novads.cesis.lv

Bankas rekvizīti

Cēsu novada pašvaldība

PVN reģistrācijas Nr. 90000031048

Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV4101

Norēķinu rekvizīti: SEB banka LV51UNLA0004013130835

Saņēmējs: Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde

Maksājot bērna uzturmaksu

internetbankā, obligāti jānorāda klienta kods no rēķina, kas sākas ar 8……… (piem. 801401), kā arī vārds uzvārds, personas kods un kurai pirmsskolas iestādei

Piemēram Maksājuma mērķis -uzturmaksa par Jāni Bērziņu p.k. 151012-11281 9, par 1. pii, kods 800800