Kāpēcīšu grupa

  1. pielikumsCēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes
  1. gada 25. septembra

Rīkojumam Nr.1-4/7

DIENAS RITMS

 1., 2., 3. pirmsskolas izglītības posmā

Pamatojoties uz MK 17.03.2013.noteikumiem Nr.890

 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības

pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

 

Laiks

 

Skolotāju vadīta un bērnu brīva rotaļdarbība

Līdz brokastīm

(7.00-8.30)

Bērnu sagaidīšana grupas telpā vai rotaļu laukumā, kustību aktivitātes, bērnu brīva rotaļdarbība, darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās, rotaļas, spēles, rīta rosme.
Brokastu laikā

(8.30-9.10)

Personīgā higiēna -roku mazgāšana, tualete, pašapkalpošanās prasmes -galda klāšana, galda rituāls, galda  novākšana, pieklājības normu ievērošana.
 

Līdz pusdienām

(9.10-12.00)

Telpā un āra vidē*:

Satikšanās aplis, informācija par dienas ritu, emocijas, rotaļas atbilstoši tematam, dabas un sadzīves norisēm, fiziskās aktivitātes, darbošanās  mācību centros GRUPĀ  un APKĀRTĒJĀ VIDĒ  individuāli, pāros, grupās.

Muzikālās rotaļnodarbības ,veselības un fiziskās aktivitātes.

Kopīga domāšana, plānošana, refleksija.

Pusdienu laikā un pēc pusdienām

(12.00-13.00)

Personīgā higiēna -roku mazgāšana, tualete, pašapkalpošanās prasmes -galda klāšana, galda rituāls, galda  novākšana, zobu tīrīšana, pieklājības normu ievērošana gatavošanās atpūtai, kopīgs pasaka/stāsts, mūzika.
Atpūta

(13.00-15.00)

 

Pēcpusdiena

(15.00-16.00)

Pakāpeniska celšanās, personīgā higiēna, pašapkalpošanās prasmes-galda klāšana, galda rituāls, ,galda novākšana pieklājības normu ievērošana, informācija par gaidāmajiem  notikumiem  pēcpusdienā.
 

Pēcpusdiena

(16.00-19.00)

Telpā un laukumā:*

Mākslas nodarbības, lasīšana, grāmatu laiks, bērnu brīva rotaļdarbība, individuāls darbs ar skolotāju, darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās, lomu spēles, dramatizācijas  rotaļas.

Veselības un fizisko aktivitāšu rotaļnodarbības, muzikālās rotaļnodarbības.

Individuālas sarunas, kopīga darbošanās ar vecākiem.

*Atbilstoši laika apstākļiem, bet ņemot vērā, ka bērni var darboties ārā arī mitrā un vēsā laikā

Bērnu dienas režīmā var tikt veiktas izmaiņas ,ja

  • Veikti grozījumi MK noteikumos
  • Būtiski mainās iestādes darba organizācija
  • Pedagoģiskā padome sniedz pamatotus priekšlikumus