Uncategorized

Par iestādes darba organizēšanu 2020./2021. mācību gadā

  • 0 comments

         Iestāde sākusi darbu jaunajā mācību gadā! Visas grupas ikdienā darbojas normālā darba režīmā  ar nelieliem ierobežojumiem. Par to var iepazīties iestādē 2020. gada 1. septembrī izdotajā dokumentā “Kārtība epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai”.  Lūdzam vecākus ievērot kārtībā noteikto, lai mēs kopā pasargātu bērnus un sevi Covid-19 darbības laikā.          

Lasīt vairāk...

Ko vēlamies paveikt 2020.-2021. mācību gadā?

  • 0 comments

Mērķis2020/2021 mācību gadā Pilnveidot pedagogu izpratni un zināšanas par caurviju (pašvadīta mācīšanās; kritiskā domāšana un problēmrisināšana; sadarbība; pilsoniskā līdzdalība; jaunrade un uzņēmējspēja; digitālā pratība) būtību, plānošanu, to attīstības virzīšanu ar mērķtiecīgi izplānotām darbībām un atbilstošiem uzdevumiem bērniem.   To īstenot : Ieviešot caurvijas ikdienas pedagoģiskajā darbā ar bērniem. Bērnu audzināšanas darbības atbilstoši plānam. Pilnveidot bērnu

Lasīt vairāk...

VECĀKU IESAISTE PIRMSSKOLĀ

  • 0 comments

Kā vecāki var atbalstīt bērnu un viņa mācīšanos! Interesēties par to, ko bērns mācās, pārrunāt to! veidot sadarbības attiecība sar grupas skolotājām! Atbalstīt un veidot bērna patstāvību! Atbalstīt bērna intereses un jautājumus! Mērķtiecīgi pavadīt laiku kopā ar bērniem! Izmantot ikdienas situācijas, lai mācītos! Modelēt pozitīvu uzvedību, zinātkāri un pozitīvu attieksmi pret mācīšanos!

Lasīt vairāk...

Izraudzīts jauns ēdinātājs Cēsu novada bērnudārzos

  • 0 comments

Cēsu novada pašvaldība saņēmusi ēdinātāja SIA “Vectēvs” vēstuli par tā maksātnespējas paziņošanu. Uzņēmums līdz šim nodrošināja ēdināšanu Cēsu 1.,3.,4. un 5.pirmsskolas izglītības iestādē. Cēsu novada pašvaldība noslēgusi vienošanos ar SIA “Vectēvs “ izbeigt līgumu ar 2020.gada 19.jūniju( pēdējā pakalpojuma sniegšanas diena). Līgums ar SIA “Vectēvs” tika noslēgts iepirkuma rezultātā 2019.gada janvārī. Līguma darbības termiņš ir

Lasīt vairāk...

Atslēgvārdi mūsu iestādes darbībai 2019.-2022.-MĒS MĀCĀMIES! MĒS SADARBOJAMIES!

  • 0 comments

Mūsu iestādes VĪZIJA Mūsdienīga, uz sadarbību vērsta, inovatīva, mājīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā bērni aktīvi, ieinteresēti, ar prieku darbojas, gūstot pieredzi par sevi, cietiem un apkārtējo pasauli! Mūsu MISIJA Izveidot, uzturēt un nodrošināt daudzveidīgu vidi, kurā bērns var patstāvīgi realizēt savas vajadzības un vēlmes- vērot, pētīt, mēģināt, darboties, lai iegūtu izpratni un uzkrātu pieredzi. veidot bērniem

Lasīt vairāk...