Jaunumi

Par iestādes darba organizēšanu 2020 gada vasarā!

  • 0 comments

       Mūsu iestāde ar bērniem strādās visu vasaru no 1. jūnija līdz 31. augustam! Grupu skaits būs samazināts, jo vienlaicīgi darbiniekiem būs ikgadējie atvaļinājumi. Sekosim līdzi izmaiņām valdības lēmumos par ārkārtējās situācijas pagarināšanu vai pārtraukšanu un turpmāk noteiktiem ierobežojumiem no 2020. gada 10. jūnija. Vecāki, izvērtējiet atbildīgi savu lēmumu par bērna atrašanos pirmsskolas

Lasīt vairāk...

Ko vēlamies paveikt 2019.-2020. mācību gadā?

  • 0 comments

Izstrādāt bērnu darbību, prasmju iemaņu vērtēšanas sistēmu iestādē, kā pamatu viņu attīstības veicināšanai! Meklēt un ieviest vecāku informēšanas, iesaistes un sadarbības formas un metodes!                                                              

Lasīt vairāk...

Atslēgvārdi mūsu iestādes darbībai 2019.-2022.-MĒS MĀCĀMIES! MĒS SADARBOJAMIES!

  • 0 comments

Mūsu iestādes VĪZIJA Mūsdienīga, uz sadarbību vērsta, inovatīva, mājīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā bērni aktīvi, ieinteresēti, ar prieku darbojas, gūstot pieredzi par sevi, cietiem un apkārtējo pasauli! Mūsu MISIJA Izveidot, uzturēt un nodrošināt daudzveidīgu vidi, kurā bērns var patstāvīgi realizēt savas vajadzības un vēlmes- vērot, pētīt, mēģināt, darboties, lai iegūtu izpratni un uzkrātu pieredzi. veidot bērniem

Lasīt vairāk...

Iestādes darbs 2020. vasarā

  • 0 comments

Mūsu pirmsskolas iestāde slēgta  2020. gada vasarā no 27. jūlija līdz 31. augustam! Cien. vecāki, plānojiet savus atvaļinājumus un pavadiet laiku ar bērniem!

Lasīt vairāk...

Logopēde

  • 0 comments

Skolotājas logopēdes Nellijas Niklases DARBA LAIKS CĒSU PILSĒTAS 1.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ   Diena Laiks Pirmdiena 14.30 – 17.30 Ceturtdiena 14.30 – 17.30   Stundu skaits nedēļā – 6 stundas. Koriģējoši attīstošā darbība 70%. Metodiskais un konsultatīvais darbs 30% (skolotāja logopēda amata apraksts, saskaņots IZM 06.09.2016.): sadarbība ar PII speciālistiem un pedagogiem. darbs ar vecākiem –

Lasīt vairāk...

VECĀKU IESAISTE PIRMSSKOLĀ

  • 0 comments

Kā vecāki var atbalstīt bērnu un viņa mācīšanos! Interesēties par to, ko bērns mācās, pārrunāt to! veidot sadarbības attiecība sar grupas skolotājām! Atbalstīt un veidot bērna patstāvību! Atbalstīt bērna intereses un jautājumus! Mērķtiecīgi pavadīt laiku kopā ar bērniem! Izmantot ikdienas situācijas, lai mācītos! Modelēt pozitīvu uzvedību, zinātkāri un pozitīvu attieksmi pret mācīšanos!

Lasīt vairāk...