Par darba organizēšanu ārkārtējās situācijas laikā!

  • 0 comments

      Šobrīd, laikā no 2020 gada 16. marta līdz 14.aprīlim, kad valstī izsludināta ārkārtēja situācija sakarā ar koronavīrusa “Covid-19″izplatību, mūsu pirmsskolas iestādē darbojas dežūrgrupas bērniem, kuru vecākiem jādodas uz darbu un nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu!

Lūdzu sekojiet uzrakstiem uz grupu ieejas durvīm katru rītu, atvedot bērnu uz iestādi! Tur būs informācija, kurā vietā iestādē darbojas dežūrgrupa!

Būsim atbildīgi! Sargāsim savus bērnus! Izpildīsim visus valstī noteiktos ierobežojumus!

Share Social