Atslēgvārdi mūsu iestādes darbībai 2019.-2022.-MĒS MĀCĀMIES! MĒS SADARBOJAMIES!

  • 0 comments

Mūsu iestādes VĪZIJA

Mūsdienīga, uz sadarbību vērsta, inovatīva, mājīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā bērni aktīvi, ieinteresēti, ar prieku darbojas, gūstot pieredzi par sevi, cietiem un apkārtējo pasauli!

Mūsu MISIJA

  • Izveidot, uzturēt un nodrošināt daudzveidīgu vidi, kurā bērns var patstāvīgi realizēt savas vajadzības un vēlmes- vērot, pētīt, mēģināt, darboties, lai iegūtu izpratni un uzkrātu pieredzi.

  • veidot bērniem lietpratības pamatus valodas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomās.

  • attīstīt dzīvei nepieciešamās sociālās prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, prasmi sadarboties un līdzdarboties.

  • Nodrošināt iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Share Social