Logopēde

  • 0 comments

Skolotājas logopēdes

Nellijas Niklases

DARBA LAIKS

CĒSU PILSĒTAS 1.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 

Diena Laiks
Pirmdiena 14.30 – 17.30
Ceturtdiena 14.30 – 17.30

 

Stundu skaits nedēļā – 6 stundas.

Koriģējoši attīstošā darbība 70%.

Metodiskais un konsultatīvais darbs 30% (skolotāja logopēda amata apraksts, saskaņots IZM 06.09.2016.):

  • sadarbība ar PII speciālistiem un pedagogiem.
  • darbs ar vecākiem – informēt, konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā.
  • sagatavošanās nodarbībām.
  • metodisko materiālu sagatavošana.
  • informatīvo materiālu izstrādāšana vecāku stendiem.
  • dokumentācijas kārtošana.
  • Dalība izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs.

Sagatavoja Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes logopēde Nellija Niklase

Share Social