MĀCĪBAS

Latvijā pirmsskolas izglītība bērniem ir obligāta no 5 gadu vecuma, bet mācības bērnudārzā tiek uzsāktas ātrāk. Pirmsskolas izglītības mērķis ir sekmēt vispārējo attīstību un sagatavot bērnu sākumskolai. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas vienotībā, sekmējot harmonisku bērna attīstību atbilstoši personības attīstības likumsakarībām un vajadzībām.

ROTAĻA

Galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. Iestādē nodrošināta vide, gan telpās, gan laukumā, kurā bērns darbojoties un rotaļājoties patstāvīgi un pedagogu vadībā iepazīst, izpēta, atdarina, vingrinās, secina, …. mācās dzīvei nepieciešamās darbības.

UZTURS

Bērnu uzturam ir jābūt pilnvērtīgam, kas iekļauj sevī produktu dažādību ar dažādām faktūrām un garšām visas dienas garumā, lai nodrošinātu normālu fizisku un garīgu attīstību. Tāpēc pirmsskolas iestādē bērnu ēdināšanai piedāvā daudzveidīgus ēdienus, kuros ir noteiktais bērnam nepieciešamais produktu un kaloriju daudzums.

Jaunumi

Sazinies ar mums

Adrese

Palasta iela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

Tālrunis

64122885

E-pasts

1pii@novads.cesis.lv